آخرین مطالب و محصولات

پوستر | شکر خدا |

3-sobooh.net

برای بارگیری (download) نسخه با کیفیت روی تصویر تلیک کنید!

شکر خدا 

روزی در منا فقیری نزد امام صادق – علیه السلام – آمد و درخواست کمک نمود امام – علیه السلام -خوشه ی انگوری به او دادند ، فقیر گفت :انگور نمیخواهم ،چنانچه درهم و دیناری دارید کمک نمائید

امام صادق – علیه السلام – فرمودند:خداوند به او کمک نماید و چیزی به او ندادند .بعد از آن فقیری دیگر آمد و درخواست کمک نمود .حضرت چند دانه انگور به او دادند ، فقیر آن چند دانه انگور را گرفت و گفت :

«الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی» سپاس و ستایش مخصوص خداوند جهانیان است ،کسی که روزی ام مرحمت نمود 

چون خواست برود امام – علیه السلام – دو دست مبارک خودرا پر از انگور نموده و به او دادند ، فقیر دوباره خدای تعالی را شکر و سپاس گفت؛حضرت به غلام خود دستور فرمودند تا هرچه پول دارد به او بدهد .

فقیر دوباره آنهارا گرفت و دوباره شکر وسپاس خدای را به جای آورد .حضرت پیراهن خود را در آوردند و تحویل فقیر دادند و فرمودند :آن را بپوش ،فقیر آن را پوشید و خدای را سپاس گفت که او را پوشانیده و شاد فرموده است و سپس رو به حضرت کرد و گفت :ای بنده ی خدا ! خداوند به تو پاداش دهد و رفت .

شخصی میگوید :«گمان می کنم اگر آن فقیر متوجه حضرت نشده بود و فقط شکر خدای را به جای می آورد ، حضرت پیوسته به او عطا می فرمودند.»

 


مناسبت هاي اسفند ماه

نشانگر موشي خود را روي تقويم ببريد تا تصوير را بزرگتر ببينيد !
footer